Arginine alpha-ketoglutarate (AAKG) is een gemodificeerde vorm van L-arginine, welke gebonden is aan alpha-ketoglutarate (een precursor van glutamine). Het lichaam metaboliseert dit tot vrij arginine en alpha-ketoglutarate. Arginine is een veelvoorkomend aminozuur in voedsel en bezit voor sporters belangrijke eigenschappen1). Arginine is betrokken bij de eiwitsynthese, de productie van nitride oxide (nodig voor vasodilatatie en nutriënten transport), de eliminatie van ammoniak, positieve beïnvloeding van de groeihormoon as en de synthese van creatine fosfaat (belangrijk onderdeel van de energievoorziening in spieren). Van L-arginine is aangetoond dat het de atletische progressie positief beïnvloed.  Op dit moment wordt er nog volop onderzoek gedaan naar L-arginine als enkelvoudig supplement.

Alpha-Ketoglutarate

Alpha-Ketoglutarate (AKG) is een intermediair in de Krebs cyclus (ofwel citroenzuurcyclus). Deze cyclus is van vitaal belang voor elke cel, het is betrokken bij de conversie van koolhydraten, vetten en eiwitten naar een bruikbare energievorm. Wanneer dieren worden gesuppleerd met AKG neemt hun duurvermogen toe2).

AKG heeft een positief effect op eiwit metabolisme en verschuift de anabole/ katabole balans meer naar anabool onder bepaalde omstandigheden3). Een andere positieve eigenschap van AKG suppletie is dat het de ammonia niveaus kan verminderen tijdens hoge eiwit innames, of wanneer er problemen zijn met stikstof detoxificatie. AKG is in het verleden ook verkocht om het atletische duurvermogen te verbeteren, al is er meer onderzoek nodig hieromtrent.

De gepromote voordelen van AAKG

AAKG wordt gepromoot in de (kracht)sportwereld vanwege de eigenschap om de stikstof oxide productie te boosten, de spiermassa en –kracht te vergroten, het duurvermogen en de algehele atletische progressie te verbeteren.

Klinisch bewijs

In placebo gecontroleerde studies met getrainde volwassenen is aangetoond dat dit supplement zorgt voor een verbetering op het gebied van spiergroei, -kracht en duurvermogen. Alle onderzoek op een hoop gooiend krijgt dit supplement een wetenschappelijke score van 10 (10/10).

Een belangrijke studie hieromtrent betrof de suppletie van AAKG aan een groep ervaren krachtsporters (30-50 jaar)4). De gebruikte dosis was 12 gram per dag, waarvan 6 gram arginine en 6 gram AKG. Men nam per dag 3 porties van 4 gram, in de vorm van time-released capsules (NO2©, MRI). De suppletie duurde 8 weken. Gedurende deze fase moesten de proefpersonen een standaard krachtschema afwerken. De proefpersonen die de time released AAKG suppletie namen merkten statistisch significante verbeteringen voor de bench press 1 rep max, ze drukten gemiddeld +8,82 kg meer weg dan de placebo groep die ‘slechts’ 2,67 kg meer wegdrukte aan het einde van het programma. Ook merkten ze een verbetering in de anaerobe piek kracht (+ 6%), tijd naar piek kracht (+3%) en hoelang ze door konden gaan voordat de spieren te vermoeid waren (+8%), vergeleken met de placebo groep. Deze studie ondersteunt het gebruik van AAKG om beter te presteren met krachtsport.

Praktijk ervaring AAKG

AAKG wordt al een poosje gebruikt als enkelvoudig supplement. De feedback hierover is positief, waarbij vooral het vasodilatatie effect tijdens training wordt opgemerkt, waardoor een toename in spier uithouding wordt ervaren. Velen ervaren ook een toename in kracht en spiermassa na een aantal weken suppletie. Een klein aantal gebruikers zijn minder tevreden over dit supplement, ze merken niet veel verbetering, zelfs niet als ze wel het ‘pomp’ effect ervaren. Toch is dit maar een kleine groep die dit rapporteert. De praktijk ervaringsscore voor AAKG is 8 (8/10).

Effectieve dosering

Gebaseerd op klinische studies wordt een dosis van 12 gram per dag aanbevolen. Wel wordt geadviseerd niet langer dan 8-12 weken achter elkaar te suppleren, gevolgd door eenzelfde periode zonder suppletie. Men denkt dat chronisch gebruik van AAKG het arginase enzym kan opreguleren, met gevolg dat de stikstof oxide productie en het effect van AAKG suppletie minder wordt.

Bijwerkingen

AAKG werd goed getolereerd tijdens klinische studies. Er werden geen bijwerkingen geconstateerd bij gezonde individuen.

Bronnen

  1. The ergogenic potential of arginine. B. Campbell, P. La Bounty, M. Roberts. JISSN 1(2):35-38 (2004)
  2. The effect of sodium alpha-ketoglutarate on the physical load endurance of rats with different resistances to hypoxia. Kurhaliuk NM. Fiziol Zh. 2000;46(4):88-95.
  3. The use of alpha-ketoglutarate salts in clinical nutrition and metabolic care. Cynober LA. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 1999 Jan;2(1):33-7.
  4. Pharmocokinetics, safety, and effects on exercise performance of L-arginine alpha-ketoglutarate in trained adult men. Cambell B, Roberts M, Kersick C, Wilborn C, Marcello B, Taylor L, Nassar E, Leutholtz B, Bowden R, Rasmussen C, Greenwood M, Kreider R. Nutrition. 2006 Sep;22(9):872-81.

Meer informatie?

Het zelf uitzoeken welke producten nou wel echt werken en welke niet is bijna onbegonnen werk. Vertrouw in dit opzicht op de onafhankelijke mensen die dit voor jou hebben uitgezocht, zoals William Llewellyn. William Llewellyn is iemand die al decennia in deze sportsupplementen wereld zit, veel zelf heeft geprobeerd en auteur is van een paar hele goede boeken op dat gebied. De teksten en adviezen die in dit artikel en deze categorie gegeven worden zijn voor een groot deel afkomstig van zijn laatste boek: William Llewellyn’s Sport Supplement Guide. Het is niet mogelijk dit boek in Nederland te bestellen, maar wel via Amazon, via onderstaande link:

Molecular Nutrition Supplement Reference Guide One Book

In deze categorie staan uitsluitend voedingssupplementen die bewezen effectief en veilig zijn, gebaseerd op wetenschap en praktijk ervaring.