Het einde van het jaar nadert en u heeft nog maar even om te wisselen van zorgverzekering als u dat wilt. Als u een fanatiek sporter bent dan is het zeker goed even stil te staan bij zorgverzekeringen die speciaal gericht zijn op sporters. Deze zorgverzekeraars bieden speciale sportpakketten aan. Dat dit nodig is blijkt wel uit onderstaande blessure gegevens.

Zo blijkt dat sporters per jaar 3,7 miljoen blessures oplopen, voor de fitness branche zijn dit er  elk jaar 370.000 (zie VeiligheidNL). De veronderstelling ‘dat overkomt een ander, maar mij niet’ gaat dus voor veel sporters niet op!

Jaarlijks aantal blessures opgelopen tijdens fitness

Aantal blessures
Aantal behandelingen
 
Totaal aantal blessures
370.000
Medisch behandelde blessures
150.000
waarvan Fysiotherapeut
100.000
750.000
Huisarts
58.000
84.000
SEH-behandelingen
1.300
1.300
Ziekenhuisopnamen*
50
50

* Ziekenhuisopname na SEH-behandeling

 Bron: VeiligheidNL

 

Sportzorg keurmerkWelke zorgverzekering is het meest geschikt voor sporters?

Gelukkig hoeft u dit niet zelf uit te zoeken. Er is namelijk een instantie (Sportgeneeskunde Nederland) die ieder jaar een top 3 presenteert van beste zorgverzekeringen voor sporters, ook voor 2015 hebben ze dit weer gedaan. Deze door hen gekozen zorgverzekeringen ontvangen hiervoor een ‘Sportzorg Keurmerk’.

Sporters die een blessure oplopen zijn gebaat bij een snelle diagnose en een deskundig sportmedisch advies. Daarom adviseert Sportgeneeskunde Nederland zorgverzekeraars minimaal één blessureconsult en twee herhalingsconsulten per jaar door een sportarts te vergoeden. Daarnaast worden vergoedingen, eens in de twee jaar, voor een sportmedisch onderzoek en een verplicht sportmedisch onderzoek volgens de eisen van de betreffende sportbond geadviseerd. De zorgverzekeraar met de beste vergoedingen voor sporters ontvangt het keurmerk ‘Aanbevolen door Sportzorg.nl’. Dit keurmerk houdt in dat de zorgverzekeraar een zo volledig mogelijk pakket aanbiedt.

Voor het zevende achtereenvolgende jaar behoudt Zilveren Kruis Achmea haar nummer 1 positie met het meest volledige pakket. Zij hebben naast de sportzorg, verricht door Sportmedische Instellingen (SMI), ook een vergoeding voor sportbraces, sportbrillen/lenzen, steunzolen voor sportschoenen en korting op sportmassage. In hun speciale ‘Sport Pakket’ wordt een blessureconsult door de sportarts 100% vergoed. Daarnaast vergoeden zij, na verwijzing door een sportarts, een MRI en wordt een second opinion ook 100% vergoed.

Zilveren Kruis Achmea ontvangt met het ‘Sport Pakket’ het keurmerk ‘Aanbevolen door Sportzorg.nl’.

Op de 2e plaats prijkt De Friesland met een vergoeding van € 250, – voor sportzorg in alle aanvullende pakketten. Anderzorg complementeert de top-3.

Net als voorgaande jaren is er een verplicht eigen risico. Voor 2014 is dit vastgesteld op € 360. Het eigen risico geldt niet voor kosten die vergoed worden uit de aanvullende verzekering. De vergoeding voor sportzorg valt onder de aanvullende verzekering. Het eigen risico heeft hier dus geen invloed op!

De zorgverzekering kan tot 1 januari 2014 opgezegd worden. Vóór 1 februari 2014 moet een nieuwe zorgverzekering afgesloten worden om met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekerd te zijn.

Samengevat

Hieronder de top 3 voor 2015.

  1. Zilveren Kruis Achmea sportpolis
  2. De Friesland
  3. Anderzorg

1. Zilveren Kruis Achmea

Zilveren Kruis Achmea sportpolis biedt nu al 7 jaar achter elkaar het beste zorgverzekering pakket voor sporters:
  • Sportzorg verricht door Sportmedische Instellingen (SMI)
  • Vergoeding sportbraces
  • Vergoeding sportbrillen en lenzen
  • Vergoeding steunzolen voor sportschoenen
  • Korting op sportmassages
  • 100% vergoeding blessureconsult door sportarts
  • 100% vergoeding MRI en second opinion (na verwijzing door sportarts)

 

 2. De Friesland

Op de 2e plaats prijkt De Friesland met een vergoeding van € 250, – voor sportzorg in alle aanvullende pakketten.

3. Anderzorg

Anderzorg heeft ook een redelijk sportpakket.

Sportzorg valt onder aanvullende verzekeringen

Let op, sportzorg valt altijd onder de aanvullende verzekeringen en zit dus niet standaard in het basispakket. Dit heeft wel als voordeel dat sportzorg niet onder het eigen risico valt!  Want het eigen risico geldt niet voor kosten die gemaakt worden uit de aanvullende verzekering.

Alle zorgverzekeringen vergelijken?

Wilt u alle zorgverzekeringen met elkaar vergelijken? Dan kunt het het beste terecht bij United Consumers, zij zijn de nog enige echt onafhankelijke verzekeraar vergelijker die ook de verzekeringen opnemen waar ze geen commissies van ontvangen.