Een beetje serieuze sporter gebruikt standaard een sportdrank. Maar waarom is dit zo goed, welke sportdranken zijn het beste en hoe kan je ze het beste inzetten voor optimaal training- of wedstrijd resultaat? Krachttraining.net heeft dit alles voor u uitgezocht!

Het principe van een sportdrank

Door te sporten verbruikt je lichaam energie in de vorm van glucose en (opgeslagen) glycogeen. Hoe intensiever en langer je sport, des te meer je lichaam zal verbruiken. Door een sportdrank te nemen tijdens je inspanning vul je de glucose weer aan en geef je het lichaam direct beschikbare energie. Hierdoor presteer je langer op niveau.

Het is ook zeker zinvol een sportdrank in te nemen na je inspanning. Het lichaam kan tot 2 uur na de inspanning goed herstellen, mits er voldoende koolhydraten worden geleverd. Je zal dan sneller hersteld zijn voor de volgende training en minder last hebben van spierpijn.

Zo zijn er diverse onderzoeken geweest naar het effect van sportdranken op krachtsporters en duursporters.

Effect sportdrank op krachtsporter

Een beetje krachtsporter zie je altijd rondlopen met een sportdrank tijdens zijn training. Niet voor niets want zowel in theorie als praktijk is het nut hiervan bewezen. Een onderzoek toonde bijvoorbeeld aan dat slechts 40 gram koolhydraten tijdens de training al zorgt voor snellere spiervezel groei vergeleken met een placebogroep die tijdens de training water dronk. Dit effect is waarschijnlijk toe te schrijven aan het cortisol remmende effect tijdens de training (cortisol breekt spiermassa af en stijgt naarmate een training langer duurt). (bron).

Nog een reden om een sportdrank of uberhaupt vocht tijdens je training tot je te nemen is dat blijkt dat een gehydrateert lichaam meer vet en minder eiwit verbrandt tijdens de inspanning (bron), dat willen we toch allemaal?

Effect sportdrank op duursporter

Het is volkomen logisch en geaccepteerd dat duursporters sportdranken nemen tijdens hun inspanning. Vooral als deze inspanning langer dan 1,5 uur duurt. Het lichaam begint dan immers door zijn reserves te raken en kan de extra ingenomen koolhydraten goed gebruiken.

Er zijn uiteraard allerlei onderzoeken gedaan naar het effect van sportdranken op duursporters. Zo ontdekte bewegingswetenschappers van de Britse Loughborough University dat een drank die voor tien procent uit glucose bestaat de vochtspiegel langduriger herstelt dan een drank met weinig of geen glucose (bron).

Ook zijn er onderzoeken met andere, opmerkelijke resultaten. Zo blijkt dat duursporters eigenlijk meer hebben aan een sportdrank met toegevoegde eiwitten, liefst BCAA’s. Japanse wetenschappers vonden namelijk dat als je een sportdrank verrijkt met BCAA’s dit leidde tot een verhoging van de melkzuurdrempel. Ofwel, duursporters houden hiermee hun activiteit langer op niveau vol.  De proefpersonen moesten hiertoe dagelijks 1,5 liter water drinken met 60 gram toegevoegde koolhydraten, 6 gram BCAA’s en 1,5g L-arginine. Als er naar bloedwaardes werd gekeken dan zagen de onderzoekers een hoger testosteron en lager cortisol niveau (bron).

Ook een ander onderzoek, uitgevoerd aan de University of Texas komt met vergelijkbare resultaten. Zij gaven hun proefpersonen een sportdrank met minder koolhydraten en meer eiwitten. Vergeleken met de placebogroep, die een reguliere sportdrank kreeg zonder toegevoegde eiwitten, konden ze de inspanning langer volhouden (bron).

Wat is de beste sportdrank?

Sportdranken heb je in veel verschillende uitvoeringen. We maken de onderverdeling in hypertone, isotone en hypotone sportdranken. Hypertone sportdranken bevatten erg veel koolhydraten, zoveel dat het water ontrekt aan je lichaam. Isotone sprodranken bevatten minder koolhydraten zodat er geen water wordt ontrokken aan je lichaam. Hypotone sportdranken bevatten weinig koolhydraten en worden ook wel ‘dorstlessers’ genoemd, ze vullen erg goed het verloren vocht weer aan. Welke je het beste in kunt nemen hangt sterk af van de activiteit en de timing van inname. Er bestaat niet 1 standaard sportdrank die voor iedereen op ieder moment het beste is…

  • Hypertone sportdranken neem je vooral in situaties waar minimaal vochtverlies optreedt, denk aan sporten bij koud weer. Het nadeel van hypertone dranken is weer dat je sneller last krijgt van je maag. Dit geldt in mindere mate voor isotone sportdranken.
  • Hypotone en isotone sportdranken neem je vooral bij warm weer en als de activiteit niet langer dan 1,5 uur duurt.
  • Vaak blijkt een isotone sportdrank het beste compromis tussen energie toevoer en vocht balans.

Zijn toegevoegde mineralen nuttig?

Voor mensen die intensief sporten zijn de mineralen (elektrolyten)  in ieder geval nuttig. De belangrijkste zijn Natrium (Na+), Kalium (K+), Magnesium (Mg2+) en Chloor (Cl-). Deze zorgen voor een snellere opname van vocht in het bloed en vullen de verbruikte mineralen weer aan.

Ideale mineralen waarden voor dorstlesser:

  • 40-110 mg natrium
  • 12-22,5 mg kalium
  • heeft een osmolaliteit van <500 mOsmol/l

Zijn toegevoegde vitaminen nuttig?

Vitaminen zijn totaal overbodig in een sportdrank. In zo’n relatief korte tijdspanne zal niemand een vitamine tekort oplopen. Daarnaast zorgen vitaminen ook niet voor een betere prestatie op dat moment. Zorg gewoon dat je gezond eet voor en na een inspanning en dan kom je geen vitaminen tekort. Eventueel kan je wel dagelijks een speciale multi voor sporters nemen. Maar nogmaals, vitaminen horen niet thuis in een sportdrank.

Eigen sportdrank maken

Vaak kan je het beste gewoon je eigen sportdrank samenstellen door sportdrankpoeder te mixen met water.

Hypotone sportdrank: 10 – 40 gram koolhydraten per liter

Isotone sportdrank: 40 – 80 gram koolhydraten per liter (60 tot 80 gram blijkt ideaal).

Hypertone sportdrank: 80 – 200 gram koolhydraten per liter

Wat is een goede prijs/ kwaliteit sportdrank poeder?