Laatste Update: door

Het artikel hieronder is een gastblog van Jan Mazure, actief in de fitness wereld vanaf 1967. Dit artikel borduurt voort op zijn eerste artikel sportschool van de toekomst en zijn tweede sportschool van de toekomst deel 2. In dit deel wordt besproken wat de doelstellingen zou moeten zijn voor sportschoolhouders en hoe deze te bereiken.

______________________________________________________________________________________

Succesvol een sportschool runnen

De vorige keer ging het al een beetje over communicatie. Nog een paar gedachten daarover. Ik sprak een tijdje geleden een sportschoolhouder en vroeg wat nu zijn eerste doelstelling was met zijn school. “Dat de deelnemers resultaat hebben.” Was zijn verrassende antwoord. In het gesprek dat volgde was hij eveneens van mening dat het resultaat wel moest kunnen worden aangetoond.

Ik vond dat nogal wat. Het lijkt mij een eerste doelstelling te zorgen voor inkomsten en continuïteit. Dus zorg dat je klanten houdt. Een klant die geen resultaat boekt maar wel tevreden is en blijft, noem ik een beste klant.  Eens nagaan wat bij die tevredenheid allemaal mee kan spelen.

  1. Het onderhoud en de veiligheid van de apparatuur bijvoorbeeld. Maar ook de vraag of de sportschool schoon is. De relatie tussen de klanten en de begeleiders plus directie spelen hier ook mee. De openingstijden om weer iets geheel anders te noemen.  Maar ook hoe het binnenklimaat is: temperatuur, vochtigheid, luchtverversing.  Allemaal zaken aan de buitenkant die toch bij de beoordeling meespelen.
  2. Het sportgedeelte  is natuurlijk de kern van het geheel.  Het gaat om de adviezen die de klant krijgt, de vraag of hij een beetje voeling houdt met zijn prestatie.  En in het verlengde daarvan of hij zijn doelstelling haalt en hoe ver hij daarvan af is. Dat eist een stuk administratie maar wordt uiteindelijk toch zeer op prijs gesteld. Ook de manier waarop- de directie omgaat met klachten, adviezen en vragen, zijn belangrijk.

 

Wat we onder A zien, zijn voorwaarden. Daaraan moet worden voldaan. Zo niet dan worden dat bronnen van ergernis.  Maar het echte belangrijke deel zit onder B. Daar heeft alles te maken met motivatie en dat is een eerste  voorwaarde om dagelijks de gang naar de sportschool te maken.

Akkoord, voor weinig geld kan een mens niet teveel verwachten maar ieder beetje helpt. Zeker in mijn categorie: de bejaarde onaantrekkelijke mannen en vrouwen.  Vooral bij de sportinstructeurs vrees ik dat te weinig wordt beseft dat het hier gaat om een belangrijke doelgroep. Het zijn dikwijls mensen met tijd. Wanneer die groep goed gemotiveerd wordt en zeker wanneer periodiek een terugkoppeling plaatsvindt van hun vooruitgang, blijven zij gemakkelijk komen.

Klachten

Waar in vrijwel iedere sportschool te weinig aandacht aan wordt besteed zijn klachten. Men vergeet dan dat een klacht de beste manier is om kwaliteit hoog  te houden. Echt wel de moeite waard om daar maandelijks tijd aan te besteden. Wanneer eens per twee weken een werkoverleg plaats vindt  moet het onderwerp KLACHTEN een vast punt op de agenda vormen. Sportinstructeurs haten dit soort aanpakken. Het motiveren van de eigen crew is daarom van levensbelang.   Klachten mogen vooral niet gezien worden als een bedreiging en als iets negatiefs. Terugkoppeling naar de klanten is dan ook sterk aan te bevelen. De manier waarop is zaak voor het werkoverleg.

Werkoverleg

Juist tijdens het werkoverleg is het daarom belangrijk dat de sfeer goed blijft.  Een paar punten die zeker op een agenda niet mogen ontbreken zijn:

Onderlinge verhoudingen,  verhoudingen met de klanten, ontwikkelingen in de toekomst, cijfers over aanwas nieuwe leden, cijfers over verloop, ideeën over nieuwe acties, resultaten van laatste actie, vakanties en verlofdagen.  Ik heb overigens afgelopen weken een rondje gemaakt over een aantal sportscholen met het onderwerp werkoverleg.  In veel gevallen wordt het slechts sporadisch toegepast en dan dikwijls pas als het eigenlijk al te laat is. Dan gaat het bijvoorbeeld over verstoorde werkverhoudingen. En juist in die gevallen is het overleg een prima middel om in een zeer vroeg stadium het probleem aan te kunnen pakken.

Voor gratis adviezen, mail: j.p.mazure@ziggo.nlgespierde god

Word Een Gespierde God Binnen 8 Weken

Tip! Glenn Goossens heeft een revolutionaire methode ontwikkeld die zorgt voor:
  • Explosieve spiergroei
  • Het drastisch verlagen van je vetpercentage
  • Zeer snel resultaat
Klik op de link hieronder en krijg het lichaam dat je altijd al had willen hebben. Gespierde God Risicovrij Uitproberen (100% niet goed, geld terug!)