Glutamine is een aminozuur die veel voorkomt in allerlei soorten voeding.  In mensen is dit het meest voorkomende aminozuur in de extracellulaire ruimtes. Daarnaast zit 90% van de totale glutamine voorraad in spieren1). Glutamine is een aminozuur die onder bepaalde omstandigheden essentieel is. Dit betekent dat als het lichaam bijvoorbeeld in een katabole toestand zit, of het immuunsysteem is zwak, dan kan er een vergrote behoefte zijn aan dit aminozuur. Deze extra behoefte moet aangevuld worden door met de voeding2). Dit aminozuur heeft meer functies dan alleen een bouwstof zijn voor eiwitmoleculen. Het ondersteunt het immuunsysteem, verbeterd de opname van nutriënten in de darm, beïnvloed de insuline productie en neurologische activiteit en speelt een rol bij de synthese van spiereiwitten3).

Glutamine voor sporters

Van glutamine is aangetoond dat het, in theorie, een aantal biologische eigenschappen bezit die van belang kunnen zijn voor sporters. Om te beginnen ondersteunt glutamine de eiwit synthese in spiercellen4) Ook is het betrokken bij de regeling van de osmotische druk in cellen, hoe meer glutamine in de cel, des te meer deze opzwelt5). Dit effect zorgt voor een toename van cel volume en hiermee potentieel ook de mate van eiwit synthese6). Sommige studies suggereren tevens dat glutamine suppletie de insuline gevoeligheid kan beïnvloeden, wat kan resulteren in meer nutriënten toevoer naar spieren en lever7) Glutamine kan mogelijk ook de snelheid van spierafbraak af laten nemen, waarschijnlijk door de inhibitie van myostatine8 )

Glutamine beïnvloed ook de cellulaire energiehuishouding en metabolisme. Zo is glutamine een intermediair in de citroenzuur cyclus en wordt het gebruikt als energiebron door sommige soorten cellen9). Ook speelt glutamine een rol bij glucose metabolisme, suppletie leidt tot grotere glycogeen opslag10). Vaak zie je na training ook een hogere afgifte van Interleukine-6 als de glutamine concentraties in de cel hoger zijn. Interleukine-6 is een hormoonachtige stof die een rol speelt bij ontstekingsreacties11).  Voor een goede gezondheid zijn lage Interleukine-6 concentraties gewenst. Echter, korte verhogingen na een intensieve training helpt bij de oxidatie van vetzuren12). Glutamine werkt ook de ophoping van ammoniak tegen, wat een afvalproduct is van de anaerobe verbranding13). Daarnaast kan glutamine omgezet worden in gluthation, een zeer krachtige anti-oxidant14).

Glutamine speelt een belangrijke rol bij vertering en het immuunsysteem. Duursporters blijken na een langdurige, intensieve inspanning vaak lage glutamine concentraties te hebben, dit wordt weer in verband gebracht met een onderdrukking van het immuunsysteem en het vaker optreden van ziekte. Uit sommige studies blijkt dat glutamine suppletie bovenstaand effect significant tegengaat15) 16). Ook ondersteunt glutamine suppletie een gezonde darmwerking17). Mede dankzij deze eigenschap wordt glutamine suppletie toegepast in ziekenhuizen op patiënten met darm problemen, slechte opname van nutriënten, brandwonden of HIV/AIDS18). Glutamine wordt zeer goed en snel opgenomen door de darmen, de lever en de nieren, hierdoor is de biologische beschikbaarheid in serum vrij laag. Er wordt geschat dat slechts 10% van de toegediende dosis de spieren bereiken19).

Glutamine wordt vaak toegepast in voedingssupplementen voor sporters vanwege het beoogde effect op spiergroei, versterking van het immuunsysteem en algeheel lichamelijk herstel na een intensieve workout. Glutamine niveaus dalen naarmate de inspanning intensiever is20). Suppletie met glutamine verhoogd de glutamine concentratie in spiercellen21). Welke betekenis dit alles heeft in het kader van anabole eigenschappen en verbetering van sportprestaties is nog onderwerp van discussie. Een ergogeen effect is aangetoond bij glutamine suppletie, maar de resultaten zijn nog erg inconsistent. Ondanks deze inconsistentie lijkt glutamine een supplement met potentieel, vooral voor degenen die aan intensieve krachttraining of duursporten doen.

Vrije L-glutamine of glutamine peptiden?

Glutamine is beschikbaar in de vrije aminozuur vorm en als glutamine peptiden (gebonden aan eiwit). Studies suggereren dat de biologische beschikbaarheid van vrije glutamine veel hoger is dan de glutamine peptiden22). De meeste klinische studies zijn ook uitgevoerd met het vrije L-glutamine, die het gebruik van dit vrije aminozuur ook ondersteunen. In klinische studies naar glutamine peptiden kwamen echter ook voordelen naar boven, dus beiden hebben waarschijnlijk positief effect. Er is meer onderzoek nodig om te bepalen welke glutamine vorm de beste eigenschappen biedt alsmede om te bepalen wat het algemene ergogene effect is van glutamine.

Waarom wordt glutamine aangeprezen?

Glutamine wordt aangeprezen vanwege het positieve effect op spiergroei en –kracht, tevens verbeterd het de atletische prestaties.

Klinische studies

Dit supplement heeft in placebo gecontroleerde, klinische studies laten zien dat het de prestaties verbeterd van getrainde volwassenen. Alle onderzoek op een hoop gooiend krijgt dit supplement een wetenschappelijke score van 10 (10/10).

De eerste belangrijke studie die hier besproken wordt is een placebo gecontroleerde studie die het effect van glutamine bepaald op de training prestaties van competitie voetballers23). De glutamine werd toegevoegd aan een koolhydraatrijk drankje in de vorm van peptiden. Het drankje bestond uit 3,5 gram glutamine in combinatie met 50 gram maltodextrine.  De placebogroep kreeg alleen de 50 gram maltodextrine. Deze werd 30 minuten voor de training ingenomen. De training bestond uit rennen op een loopband, de zuurstof consumptie werd hierbij ook bijgehouden. De voetballers die de drank met glutamine namen konden significant meer meters lopen (15571m) dan de placebogroep (12750m), ook hielden ze het langer vol tot uitputting (88 minuten versus 73 minuten).

Een tweede studie leverde ook positieve resultaten. Er werd onderzocht wat het effect is van glutamine suppletie op de eiwit balans en glycogeen opslag na een specifieke training van een groep gezonde mannen24). De proefpersonen trainden op een stationaire fiets, 90 minuten lang op 65% van hun VO2Max. Na de training namen ze een drankje die bestond uit 1 gram koolhydraten per kg lichaamsgewicht en een mix van essentiële aminozuren (9,25 gram). In de ene groep werd aan dit drankje glutamine toegevoegd, 0,3 gram glutamine per kg lichaamsgewicht. In de placebo groep niet. De resultaten van deze studie waren dat er geen verbetering werd gevonden in de mate van eiwit- of glycogeen synthese. Echter, bleek er minder spierweefsel af te breken gedurende een 3 uur durende monitoring na de training. Deze studie toonde dus aan dat glutamine suppletie antikatabool werkt en in potentie zou kunnen leiden tot meer eiwit opbouw na training.

Studies naar glutamine hebben conflicterende resultaten opgeleverd, waarbij sommige (vaak kort durende suppletie protocollen) vaak geen significante verbeteringen lieten zien in trainingsprogressie25) 26) 27) 28). Het is niet duidelijk of deze inconsistente resultaten veroorzaakt worden door individuele factoren, opzet van de studies of specifieke omstandigheden waardoor glutamine geen ergogeen effect vertoont. Meer onderzoek is nodig.

Praktijk ervaringen met glutamine

Glutamine is makkelijk verkrijgbaar als enkelvoudig product. De waardering die glutamine krijgt van gebruikers is gemixt. Glutamine wordt zelfs omschreven als een ‘love it or hate it’ supplement. Vele bodybuilders vinden het een belangrijk en regelmatig supplement voor de ondersteuning van hun trainingen en herstel. In deze groep twijfelt men niet aan de effectiviteit van glutamine. Het voorkomt spier afbraak tijdens intensieve workouts, anderen claimen dat ze ook echt zichtbare verbeteringen zien in spiermassa en kracht gedurende bulk fases in training. Ook is glutamine populair bij duursporters, ze merken verbetering in hun metabolisme, hebben minder last van infecties en ziektes. Ook wordt glutamine door alle soorten atleten gebruikt voor het behoud van een goede darmwerking, met het oog op dat glutamine de opname van nutriënten bevordert en zodoende bijdraagt aan betere spiergroei, herstel en sportprestaties.

Het lijkt erop dat een even grote groep glutamine gebruikers geen merkbaar effect lijken te ondervinden van suppletie. Het is moeilijk te speculeren waarom de meningen over dit supplement zo sterk variëren. Misschien heeft het iets te maken met de lage biologische beschikbaarheid van oraal ingenomen glutamine, een te lage dosis geeft geen merkbaar effect. Ook kan het zijn dat een aantal non-responders toch van zichzelf al voldoende glutamine binnen krijgen en dat suppletie dus weinig zin heeft.

Glutamine heeft een praktijkervarings score van 6 (6/10).

Bijwerkingen

Glutamine werd goed getolereerd tijdens klinische studies, zonder enige vorm van bijwerking29).

Bronnen

1)      Glutamine and glutamate as vital metabolites. P. Newsholme et al. Braz J Med Biol Res 36(2):153-163,2003.

2)      Is glutamine a conditionally essential amino acid? Lacey JM, Wilmore DW. Nutr Rev. 1990 Aug;48(8):297-309. Review.

3)      Glutamine and glutamate as vital metabolites. P. Newsholme et al. Braz J Med Biol Res 36(2): 153-163, 2003.

4)      Glutamine transport and its metabolic effects. Rennie MJ, Tadros L, Khogali S, Ahmed A, Taylor PM. J Nutr. 1994 Aug;124(8 Suppl):1503S-1508S.

5)      Glutamine metabolism and transport in skeletal muscle and heart and their clinical relevance. Rennie MJ, Ahmed A, Khogali SE, Low SY, Hundal HS, Taylor PM. J Nutr. 1996 Apr;126(4 Suppl):1142S-9S. Review.

6)      Glutamine: effects on the immune system, protein balance and intestinal functions. Roth E, Spittler A, Oehler R. Wien Klin Wochenschr. 1996;108(21):669-76. Review.

7)      L-glutamine supplementaion induces insulin resistance in adipose tissue and improves insulin signalling in liver and muscle of rats with diet-induced obesity. Prada PO, Hirabara SM, de Souza CT, Schenka AA, Zecchin HG, Vassallo J, Velloso LA, Carneiro E, Carvalheira JB, Curi R, Saad MJ. Diabetologia. 2007 Sep;50(9):1949-59. Epub 2007 Jun 29.

8)      The effect of glutamine on prevention of glucocorticoid-induced skeletal muscle atrophy is associated with myostatin suppression. Salehian B, Mahabadi V, Bilas J, Taylor WE, Ma K. Metabolism. 2006 Sep;55(9);1239-47.

9)      Interaction between glutamine availability and metabolism of glycogen, tricarboxylic acid cycle intermediates and glutathione. Rennie MJ, Bowtell JL, Bruce M, Khogali SE. J Nutr. 2001 Sep;131(9 Suppl):2488S-90S; discussion 2496S-7S.

10)   Effect of oral glutamine on whole body carbohydrate storage during recovery from exhaustive exercise, Bowtell JL, Gelly K, Jackman ML, Patel A, Simeoni M, Rennie MJ. J Appl Physiol. 1999 Jun;86(6):1770-7.

11)   Glutamine supplementation further enhances exercise-induced plasma IL-6. Hiscock N, Petersen EW, Krzywkowski K, Boza J, Halkjaer-Kristensen J, Pedersen BK. J Appl Physiol. 2003 Jul;95(1):145-8. Epub 2003 Feb 28.

12)   The biological roles of exercise induced cytokines: IL-6, IL-8, and IL-15. Nielsen AR, Pedersen BK. Appl Physiol Nutr Metab. 2007 Oct;32(5):833-9.

13)   Glutamine and carbohydrate supplements reduce ammonemia increase during endurance field exercise. Carvalho-Peixoto J, Alves RC, Cameron LC. Appl Physiol Nutr Metab. 2007 Dec;32(6):1186-90.

14)   Effects of supply with glutamine on antioxidant system and lipid peroxidation in patients with parenteral nutrition. Abilés J, Moreno-Torres R, Moratalla G, Castano J, Pérez Abúd R, Mudarra A, Machado MJ, Planells E, Pérez de la Cruz A. Nutr Hosp. 2008 Jul-Aug;23(4):332-9.

15)   The effects of oral glutamine supplementation on athletes after prolonged, exhaustive exercise. Castell LM, Newsholme EA. Nutrition. 1997 Jul-Aug;13(7-8):738-42.

16)   Glutamine and the effects of exhaustive exercise upon the immune response. Castell LM, Newsholme EA. Can J Physiol Pharmacol. 1998 May;76(5):524-32. Review.

17)   Enteral glutamine increases growth and absorptive capacity of intestinal mucosa in the malnourished rat. Wirén M, Magnusson KE, Larsson J Scand J Gastroenterol. 1995 Feb;30(2):146-52.

18)   Glutamine supplementation. Heal the gut, help the patient. Savy GK. J Infus Nurs. 2002 Jan-Feb;25(1):65-9. Review.

19)   Effect of oral glutamine on whole body carbohydrate storage during recovery from exhaustive exercise. Bowtell JL, Gelly K, Jackman ML, Patel A, Simeoni M, Rennie MJ. J Appl Physiol. 1999 Jun;86(6):1770-7.

20)   Effect of exercise on protein turnover in man. Rennie MJ, Edwards RH, Krywawych S, Davies CT, Halliday D, Waterlow JC, Millward DJ. CLin Sci (Lond). 1981 Nov;61(5):627-39.

21)   Whole body and skeletal muscle glutamine metabolism in healthy subjects. Mittendorfer B, Volpi E, Wolfe RR. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2001 Feb;280(2):E323-33.

22)   Plasma glutamine response to enteral administration of glutamine in human volunteers (free glutamine versus protein-bound glutamine). Boza JJ, Maire J, Bovetto L, Ballèvre O. Nutrition. 2000 Nov-Dec;16(11-12):1037-42.

23)   Peptide glutamine supplementation for tolerance of intermittent exercise in soccer players. Favano A, Santos-Silva PR, Nakano EY, Pedrinelli A, Hernandez AJ, Greve JM. Clinics (Sao Paulo). 2008 Feb;63(1):27-32.

24)   Addition of glutamine to essential amino acids and carbohydrate does not enhance anabolism in Young human males following exercise. Wilkinson SB, Kim PL, Armstrong D, Phillips SM. Appl Physiol Nutr Metab. 2006 Oct;31(5):518-29.

25)   Acute L-glutamine ingestion does not improve maximal effort exercise. Haub MD, Potteiger JA, Nau KL, Webster MJ, Zebas CJ. J Sports Med Phys Fitness. 1998 Sep;38(3):240-4.

26)   No effect of glutamine supplementation and hyperoxia on oxidative metabolism and performance during high-intensity exercise. Marwood S, Bowtell J. J Sports Sci. 2008 Aug;26(10):1081-90.

27)   The effects of high-dose glutamine ingestion on weightlifting performance. Antonio J, Sanders MS, Kalman D, Woodgate D, Street C. J Strength Cond Res. 2002 Feb;16(1):157-60.

28)   Acute L-glutamine ingestion does not improve maximal effort exercise. Haub MD, Potteiger JA, Nau KL, Webster MJ, Zebas CJ. J Sports Med Phys Fitness. 1998 Sep;38(3):240-4.

29)   Dosing and efficacy of glutamine supplementation in human exercise and sport training. Gieeson M. J Nutr. 2008 Oct;138(10):2045S-2049S.

William Llewellyn’s Sport Supplement Guide

De teksten en adviezen die in dit artikel en deze categorie gegeven worden zijn voor een groot deel afkomstig uit het boek: “William Llewellyn’s Sport Supplement Guide”. William Llewellyn is iemand die al decennia in de sportsupplementen wereld zit, veel zelf heeft geprobeerd en auteur is van een paar hele goede boeken op dat gebied. Mocht je dit boek willen bestellen, in Nederland is deze niet te verkrijgen, wel via Amazon. Zie onderstaande link:

Molecular Nutrition Supplement Reference Guide One Book