Niet noodzakelijk! Hoewel het vet in uw lichaam voor een groter aandeel de energievoorziening verzorgt tijdens weinig inspanning kostende lichaambeweging, moet u nog steeds rekening houden met het totale aantal verbrande calorieën. Zestig minuten wandelen bijvoorbeeld verbrandt 270 kcal waarvan 60% (160 kcal) van vet afkomstig is. Dezelfde tijd joggen verbrandt daarentegen 680 kcal, waarvan 40% (270 kcal) van vet komt. De lichaams beweging met een hogere intensiteit heeft dus tot gevolg dat u in dezelfde tijdsspanne meer vet kwijtraakt.

Uit onderzoek blijkt dat een kortere periode (bijv. 40 min) van lichaamsbeweging met hoge intensiteit ongeveer dezelfde hoeveelheid vet verbrandt als een langere periode (bijv. 60 min) van lichaamsbeweging van geringe intensiteit. Dat betekent dus dat u, mocht u tijdgebrek hebben, met kortere perioden van heel intensieve lichaamsbeweging dezelfde resultaten behaalt wat het verlies van vet betreft, als met langere perioden van weinig intensieve lichaamsbeweging. Daar staat tegenover dat lichaamsbeweging met een lage intensiteit vaak geschikter is voor beginners, omdat hun conditie wellicht nog niet voldoende is om meteen aan een erg intensief programma te beginnen. Bovendien is een niet al te zware vorm van sport voor velen gemakkelijker en plezieriger om te doen, waardoor het ‘waarschijnlijker is dat zij ermee doorgaan.

Samengevat

Als vet kwijtraken uw primaire doel is, dan kiest u voor een aërobe vorm van lichaamsbeweging met hoge intensiteit, indien u in voldoende goede conditie daarvoor bent en het leuk vindt of als u relatief ,weinig tijd voor sporten hebt. U kiest voor langer durende vormen van lichaamsbeweging met een lage intensiteit, als u minder fit bent en het liever wat rustiger aan doet.