Sportwetenschappers waren altijd al verdeeld over de warming up. Velen denken dat een lange warming up goed is voor de prestaties. Uit nieuw onderzoek blijkt nu dat juist een korte warming up effectiever is.

Deze bevindingen zijn gedaan door onderzoekers van de University of Calgary, waarvan Elias Tomaras de woordvoerder is. Hij heeft diverse coaches en sportatleten gesproken over hun warming up. Hieruit kwam een ‘standaard’ warming up van ongeveer 50 minuten, met een intensiteit die varieerde tussen de 60 tot 95% van de maximale hartslag. Dit doen ze vooral omdat ze van mening zijn dat zo’n lange warming up leidt tot een hogere temperatuur en betere doorbloeding in de spieren, waardoor het zuurstof transport efficiënter verloopt. Er is echter weinig onderzoek die dit kan onderbouwen.

Daarom vergeleek Tomaras deze standaard warming up met een experimentele korte warming up van 15 minuten. Hieruit kwam naar voren dat de spieren een stuk minder vermoeid waren en dat de piekkracht tot wel 6% hoger was.

Juist voor topatleten kan 6% het verschil betekenen tussen winst of verlies. Op basis van dit onderzoek zou je dus adviseren meestal een warming up te doen van ongeveer 15 minuten.