Laatste Update: door

Intro

  • In Nederland heeft 1 op de 5 personen CARA. CARA staat voor Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen. Bij alle vormen van Cara staat benauwdheid centraal.

 

  • Bij Astma is er sprake van een spasme in het gladde spierweefsel, meestal veroorzaakt door inspanning, aspirine, pollen, huisdieren, stof, parfum, mist, rook en kou.

 

  • Bronchitis gaat samen met grote hoeveelheden slijmvorming door ontstekingen van de longblaasjes. Bronchitis is chronisch als iemand meer dan 3 maanden per jaar bronchitis heeft.

 

  • Emfyseem is het verlies van elasticiteit van de longblaasjes, waardoor deze beschadigen bij bijvoorbeeld hard hoesten.

 

  • Chronische bronchitis en longemfyseem worden samen aangeduid als COPD. (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)

 

Met een peakflowmeter is de maximale uitademing tijdens rust en inspanning met elkaar te vergelijken. Hierdoor kan de ernst van de aandoening bepaald worden.
Als bij inspanning een waarde wordt behaald die 80 – 100% van de waarde in rust is, is de aandoening geen belemmering om aan krachttraining te doen.
Als bij inspanning een waarde wordt behaald tussen 50% en 80% van de waarde in rust, is het verstandig medicijnen te gebruiken en aangepast te sporten.
Als de waarde minder dan 50% van de rustwaarde is, is dit een directe aanleiding om te stoppen met sporten, medicijnen toe te dienen en een deskundige in te schakelen.

 

Wat is een peakflowmeter?

Een peakflowmeter is een apparaat met een mondstuk om op te blazen. Een metertje geeft aan hoeveel lucht er wordt uitgeblazen.
Hoe wijder de luchtwegen, des te groter is de piekstroom.

 

Wat kan een instructeur doen bij problemen?
Als een trainer een cliënt met longproblemen begeleidt is het zaak te letten op de volgende symptomen: Hoesten, piepende of snuivende ademhaling, ademtekort, terugval in de maximale uitademing (peakflow) of een pijn of druk op de borstkas.

Als één van deze symptomen zich voordoet is het belangrijk de volgende handelingen te verrichten.
Zorg dat de sporter diep adem haalt en geconcentreerd uitademt. De inademing is door de neus, de uitademing door samengeperste lippen.
Neem rust en stel de sporter gerust. Indien nodig kan een voorgeschreven snel werkend medicijn toegediend worden.

Als na 2 tot 3 minuten geen vermindering van de klachten is opgetreden moet 112 gebeld worden.

Onderzoek
Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar krachttraining bij longaandoeningen. Duidelijk is wel dat COPD patiënten net als personen zonder longaandoeningen, positief reageren op krachttraining. Ze worden sterker, zelfverzekerder, en voelen zich beter. Hoewel de ziekte niet verdwijnt, wordt de levenskwaliteit wel beter.
Een veel voorkomend bijverschijnsel van COPD is spiermassaverlies. De aantasting van skeletspieren kan de levenskwaliteit flink verlagen.

In morfologisch onderzoek is aangetoond dat bij patiënten met meerdere jaren COPD in spierbiopten minder spiervezels type I aangetroffen worden. Een logisch gevolg hiervan is dat inspanningen die een maximale zuurstofcapaciteit vragen slecht ondergaan zullen worden. Een langere duurinspanning wordt dus afgeraden.

Het is aan te raden de pauzetijd tussen de set langer te laten duren dan normaal gebruikelijk is. Bij een normale rusttijd van 1 minuut, moeten nu 2 tot 3 minuten in acht genomen worden. Begin rustig met 1 set en 1 oefening per spiergroep. Een trainingsfrequentie van 2 -4 keer per week, 1 -3 series van 6-12 herhalingen van 50-85% van 1RM is geschikt.
Logisch is dat oefeningen waarbij de borstkas ingeklemd raakt of kan raken niet gekozen moeten worden.

Voorbeeld van een trainingsschema

Cooling down:

Actieve buikuitademingen, ontspannings- en rekoefeningen. Minimaal 15 minuten.

PRE-schaal (perceived rating of exertion)

De mate waarin iemand de inspanning ervaartNiets 0
Zeer, zeer licht 0.5
Zeer licht 1
Licht 2
Middelmatig 3
Redelijk zwaar 4
Zwaar 5
Zeer zwaar 7
Zeer, zeer zwaar 10

In het trainingsschema is bewust rekening gehouden met de positie van de sporter. Alle oefeningen laten de borstkas vrij.
In de cooling down wordt ruimte gemaakt voor actieve buikuitademingen voor een positieve ontwikkeling van de buikspierwand en de ademhalingsspieren.

Tot slot
Tot slot een aantal adviezen, gebaseerd op de internationale consensus over procedures bij noodsituaties, adviezen uit de literatuur en op basis van algemeen inzicht.

Bij ernstige vormen van astma en COPD worden intensieve vormen van sport afgeraden. Maximale krachttraining valt hier ook onder.
De gebruikelijke normen in trainingservaring kunnen gehanteerd worden voor de toepassing van een periodisering.
De training dient zorgvuldig opgebouwd te worden, lange warming up (ong. 15 min) tot 60% van de zuurstofopname (PRE 3). De cooling down moet ook verlengd worden tot minimaal 10 minuten.
Laat de sporter zoveel mogelijk via de neus inademen en concentreer de aandacht op een lange uitademing.
Zorg dat de trainer altijd weet waar de medicijnen van de sporter zich bevinden en hoe deze toegediend moeten worden.
Zorg altijd voor goedkeuring van de specialist en verwijs naar medische instanties voor diagnoses en controles.

LongreactiveringLongreactivering is een interdisciplinair proces, waarbij de complete problematiek van patiënten met obstructieve longaandoeningen (astma, COPD, longemfyseem) in kaart wordt gebracht en behandeldoelen worden geformuleerd. Men vindt deze probleemgerichte behandeldoelen door samenwerking van diverse medische, paramedische en gedragswetenschappelijke hulpverleners. Het nut van deze aanpak is wetenschappelijk aangetoond.
Mensen met bovenbeschreven longproblematiek, zij het niet in zeer ernstige mate, zijn gebaat bij vroegtijdige deelname aan een reactiveringsprogramma. Tijdig ingrijpen in de neergaande spiraal kan achteruitgang beperken of voorkomen. De longarts bepaalt of men voor het programma in aanmerking komt.

Het doel van het programma is het realiseren van een optimaal dagelijks functioneren en verbeteren van de kwaliteit van het leven. Daarmee zal de vraag naar medische zorg kunnen afnemen. Bovendien wordt optimale integratie in de maatschappij gewaarborgd.

Dit artikel is geschreven door Clarinda de Vries, exclusief voor Krachttraining.net
De volgende bronnen hebben bijgedragen aan bovenstaande tekst:
KNKF – Astmafonds – Astmacopdnieuws.nl – Longartsen.nlgespierde god

Word Een Gespierde God Binnen 8 Weken

Tip! Glenn Goossens heeft een revolutionaire methode ontwikkeld die zorgt voor:
  • Explosieve spiergroei
  • Het drastisch verlagen van je vetpercentage
  • Zeer snel resultaat
Klik op de link hieronder en krijg het lichaam dat je altijd al had willen hebben. Gespierde God Risicovrij Uitproberen (100% niet goed, geld terug!)