Senioren hebben een afgenomen spiercoördinatie waardoor zij minder snel  kracht op de beenspieren kunnen zetten. Hiermee neemt de kans op een valpartij toe in vergelijking met jongere mensen ondanks dat de reactiesnelheid niet echt afneemt. 

Jongere mensen zijn beter in staat om adequaat kracht over te brengen op de beenspieren en hiermee het draaimoment van het lichaam te vertragen. Hierdoor zal tijdens het struikelen het zwaartepunt van het lichaam weer snel boven het steunvlak komen. Met hulp van functionele krachttraining van vooral de beenspieren kunnen senioren de kans op een struikelpartij verminderen.
Dat is nodig ook, want de risico’s van een valpartij voor senioren is erg groot. Het leidt niet zelden tot bot- en/ of heupbreuken, opname in ziekenhuis of verpleeghuis en sterfte. Vallen is de nummer 1 oorzaak van overlijden door een ongeval bij senioren boven de 65 jaar. Dit probleem gaat alleen maar groter worden aangezien het aantal senioren de komende jaren flink zal toenemen. Het jaarlijkse aantal geregistreerde valpartijene bij senioren van 65 jaar en ouder bedraagt in Nederland meer dan 1 miljoen per jaar.

Bron

Drs. D. Postel, fysiotherapeut & bewegingswetenschapper Corpus Mentis

Aanvulling artikel door redactie Krachttraining.net

Tegenwoordig bestaan er zogenaamde valpoli’s waar aandacht wordt besteed aan het voorkomen van valpartijen, hier maakt functionele krachttraining ook deel van uit. Voorkomen is beter dan genezen, dus als u merkt dat uw mobiliteit en coordinatie afneemt, maak dan zeker een afspraak met zo’n valpoli.

Oefeningen voor de benen die u thuis kunt doen om uw spierkracht en coordinatie te behouden zijn: