Laatste Update: door

Het artikel hieronder is een gastblog van Jan Mazure, actief in de fitness wereld vanaf 1967. In dit artikel zijn kijk op de sportschool van de toekomst deel 2.

______________________________________________________________________________________

De markt krimpt, wat nu?

Naar aanleiding van mijn vorige artikeltje over de sportschool van de toekomst, kreeg ik een paar leuke reacties. Die heb ik natuurlijk keurig beantwoord. Het blijkt dat men toch de technische aanpassingen wat zwaar ziet. Of ben ik te optimistisch? Tenslotte zijn dit zaken waarmee ik ook nog geen ervaring heb gehad. Ik ga nu zoeken naar een paar handige techneuten om na te gaan wat de mogelijkheden zijn een honkbal over 10-12 meter te laten terugkeren bij de werper. Wanneer dat lukt is de rest eveneens mogelijk. Maar stel dat we die technische hindernissen overwinnen. Wat dan? Ik bedoel het volgende.

Ik was vanmorgen in de sportschool. Die is gigagroot maar wordt matigjes geleid. Ik zie een herentoilet dat al drie maanden kapot is. De televisieschermen geven vrijwel uitsluitend Tell Sell, dokter Phil en kinderprogramma’s. Er is geen geluid en van die beelden word ik niet opgewonden. Terwijl ik mijn half uur op de fiets uittrap verveel ik mij dus te pletter. Ik concentreer mij dan vooral op de begeleiding. Vanwege de lage contributie is daar niet veel van te verwachten. Dat klopt. De aanwezige sportinstructeurs besteden vrijwel uitsluitend aandacht aan nieuwe leden die zij langs de verschillende toestellen leiden. Wie eenmaal in de knip zit voor een jaar, wordt aan zijn lot overgelaten.

Ik zie ook huisregels die niet bewaakt worden en personeel dat niet achter de balie vandaan komt. Kortom het is allemaal op het randje. Wie een sportschool leidt op zo’n randje moet zeker nooit beginnen aan iets geheel nieuws.
Gymnastiekleraren, de goeden niet te na gesproken, zijn lui. Doelgericht en geïnspireerd werken zien we veel te weinig. Wie wil veranderen kan dan ook beter eerst investeren in opleiding en begeleiding dan in technische hulpmiddelen. Om nog een keertje Tell Sell te noemen: iedereen heeft ooit zo’n supertoestel aangeschaft. De kelders en zolders staan er vol mee. Maar nooit kwam er iets op de markt dat inspiratie als doel had. Iets slims om mensen zo aan te spreken dat die dure aankopen niet na een korte tijd in de kelder behoeven te belanden. Wellicht is er wel iets maar nemen we het niet in productie omdat tenslotte al die dure apparaten een eeuwige bron van inkomsten betekenen.

Wanneer de plannen van het kabinet doorgaan, krijgen sportscholen het ook voor de kiezen. Vijftien euro per maand is niet veel maar wanneer het voor een jaar in een keer moet worden betaald, kijken we er anders tegen aan. De sportscholen die willen overleven moeten volgens de wetten van de markt de prijzen nog meer laten zakken wat gewoon niet kan, of de kwaliteit omhoog brengen. En dat dan zonder meer personeel in dienst te nemen. Dus zal iedereen een tandje moet opschakelen. Dat eist van de leiding in de meeste gevallen behoorlijke aanpassing. We zullen vrees ik toch de kant uitgaan dat we de prestaties van ons personeel meetbaar en daarmee bespreekbaar kunnen maken. En alles met het doel de klant de indruk te geven dat we hem of haar waarderen en dat we binnen de mogelijkheden alles zullen doen het onze klanten naar de zin te maken.

Tot slot een paar mogelijkheden of aandachtspunten zo u wil. Bedenk iets waarmee klachten, opmerkingen, suggesties en vragen kunnen worden georganiseerd. En dan op zo’n manier dat we er iets mee kunnen doen. Dus vastleggen, rubriceren en publiceren.
Geef voorlichting zonder kosten. Iedere maand een stapeltje A4 tjes op de balie met onderwerpen als:lichaamsbouw en prestatie; leeftijd en prestatie; losse gewichten of toestellen; zin en onzin van de krachtsport; coördinatie; wat heeft een mens aan lenigheid. Genoeg onderwerpen waarin een deel van onze klanten geïnteresseerd is. Al die onderwerpen in niet meer dan 300-400 woorden. Bedenk dat het niet alleen om de leden gaat. Ook buiten de sportschool gaat er over gepraat worden. Dat brengt weer nieuwe klanten aan.

Het belangrijkste aandachtspunt blijft monitoring. Zeker wanneer het gaat om nieuwe zaken. Alles is vandaag de dag meetbaar te maken. Dat wil zeggen dat het in cijfers is uit te drukken. Denk niet alleen aan de prestaties van ons personeel maar ook aan die van de leden. Denk ook aan bijvoorbeeld de cijfers van aanwas en verlies van klanten en verloop van het personeel. Hoe tevreden zijn de leden? Wat vinden zij van het aanbod, de begeleiding, de service, de deskundigheid? Cijfers zijn hard maar overleven in een krimpende markt vereist die hardheid.

De redactie van dit E-magazine, als we het zo willen noemen, helpt mee. Het zal geen storm lopen dus vraag rustig om advies. Alle onderwerpen zijn mogelijk behalve juridische adviezen. Beschouw het als een service die gratis is.
Jan P. Mazuregespierde god

Word Een Gespierde God Binnen 8 Weken

Tip! Glenn Goossens heeft een revolutionaire methode ontwikkeld die zorgt voor:
  • Explosieve spiergroei
  • Het drastisch verlagen van je vetpercentage
  • Zeer snel resultaat
Klik op de link hieronder en krijg het lichaam dat je altijd al had willen hebben. Gespierde God Risicovrij Uitproberen (100% niet goed, geld terug!)