Wanneer u in beweging komt, wordt er minimaal de eerste paar seconden energie geproduceerd zonder zuurstof, totdat uw ademhalingstempo en hart de energiebehoefte kunnen bijhouden. Zodoende hoopt zich melkzuur op. Als hart en longen dan eenmaal harder werken waardoor het lichaam meer zuurstof krijgt, kunnen koolhydraten en vetten aëroob afgebroken worden. Als u vrij rustig doorgaat met sporten (d.w.z. uw zuurstofvoorziening strookt met uw energiebehoeften), kan het eerder opgehoopte melkzuur gemakkelijk verwijderd worden, aangezien er nu voldoende zuurstof aanwezig is.
Als u doorgaat met aërobe activiteit, wordt er over het gehele lichaam meer zuurstof verspreid en worden meer vetten afgebroken in vetzuren. Deze worden via de bloedbaan vervoerd naar de spiercellen en dan met zuurstof afgebroken voor het produceren van energie.
Het komt erop neer dat het anaërobe systeem aan het begin van lichaamsbeweging ‘tijd wint’, totdat het langzamere aërobe systeem van het lichaam op toeren begint te komen.

De eerste 15 minuten

Tijdens de eerste 15 minuten van lichaamsbeweging (afhankelijk van uw aërobe conditieniveau) zijn koolhydraten (glycogeen) de voornaamste brandstof. Na verloop van tijd komt er echter meer zuurstof in de spieren en gaat u naar verhouding minder koolhydraten en meer vetten verbruiken. Als u aan de andere kant meteen vrij explosief begint (bijv. met hardlopen), dan hoopt zich snel melkzuur op in de spieren. De aanvoer van zuurstof kan geen gelijke tred houden met de grote vraag naar energie, zodat er zich melkzuur blijft ophopen, met als gevolg dat u zich al snel vermoeid voelt. Dan moet u het kalmer aan doen of helemaal stoppen. Niemand kan erg lang op volle kracht blijven sporten.

Hetzelfde principe gaat op tijdens snelle explosies van activiteit gedurende een kracht- of intervaltraining, op welke momenten er anaëroob energie wordt geproduceerd. Er hoopt zich melkzuur op, die dan vervolgens verwijderd wordt in de rustfasen van de training.