cardio kracht thumbFit zijn is voor alle mensen van belang. Onder fitheid verstaan we vooral een groot uithoudingsvermogen en je vitaal voelen. Een deel van de mensen doet daarom aan cardio en kiest daarnaast vaak ook voor krachttraining. De vraag is, in welke mate draagt krachttraining bij aan je fitheid?

VO2max en fitheid

Als het over de belangrijkste maat van fitheid gaat, dan gaat het over de VO2max. Dit is de maximale hoeveelheid zuurstof die het lichaam per minuut per kg kan opnemen. Je uithoudingsvermogen is groter wanneer de VO2max hoger is. De kans op een hartaanval is daarmee ook een stuk kleiner. Als mensen een hoge VO2max hebben dan hebben zij minder vaak een vergrote linker ventrikel, dit is een voorloper van hartfalen. Dat zal voor veel mensen interessant klinken en daarom willen zij weten hoe je de VO2max kunnen verhogen, dit kan met aerobe training, dit is cardiofitness. Voorheen werd er gedacht dat krachttraining en cardiotraining elkaar aan zouden vullen, dit werd gedacht door cardiologen. Door aan cardio te doen zorg je er voor dat de hartspier grotere volumes kan verpompen. Maar krachttraining zorgt voor een sterkere hartspier. Dit wil zeggen dat het hart daardoor meer bloed door de aderen kan sturen.

 

Onderzoek naar relatie tussen krachttraining en fitheid

Er is door Zuid-Afrikanen een studie gedaan met vier groepen van ieder twaalf proefpersonen. Er was een controlegroep en deze groep heeft in totaal zestien weken niets gedaan, de andere drie groepen hebben wel wat gedaan, namelijk krachttraining, aerobe training en een groep deed aan kracht- en aerobe training. De groep bestond uit allemaal gezonde volwassenen, deze mensen hadden een ding met elkaar gemeen, voordat zij aan het experiment mee deden hadden zij namelijk een zittend leven. De proefpersonen gingen drie keer per week naar de gym, zij hebben drie kwartier lang de belangrijkste spiergroepen getraind (waaronder shoulderpress). Per spiergroep maakten zij drie sets van vijftien met een belasting van in totaal 60% van hun 1RM. Tussen de sets door mochten zij anderhalve minuut pauzeren. Een andere groep trainde op de stationaire fiets, de loopband en de crosstrainer. De intensiteit hierbij was 60% van hun maximale hartslag. Daarnaast waren zij drie keer per week in de gym voor een sessie van drie kwartier. Er was ook nog een combinatiegroep, zij trainde drie keer in de week, drie kwartier per sessie. Haar tijd werd verdeeld in ingekorte krachttraining en ingekorte cardiotraining.

 

De uitkomsten

Uit de statistiek komt naar voren dat krachttraining de VO2max verhoogt. Maar de aerobe training verhoogt de VO2max beter dan de krachttraining alleen. Als je krachttraining toe zou voegen aan aerobe training dan voegt het volgens bovenstaand onderzoek niet zoveel toe, maar het kan ook zeker geen kwaad. Hierbij maak ik wel meteen de opmerking dat de proefpersonen trainden op max ‘slechts’ 60% van hun 1RM. Wat zouden de uitkomsten geweest zijn als ze trainden tussen de 60 en 100% van hun 1RM? Waarschijnlijk dat het effect op fitheid dan groter was geweest.

Hoe dan ook blijkt uit mede uit andere onderzoeken dat de combinatie cardio/ krachttraining zeer succesvol is voor lichaam en geest op zowel fitheid, verjonging en krachtoutput.

 

 

Er zijn nog geen reviews, misschien wil jij er eentje achterlaten voor een ander?